KIYAMET


KIYAMET
Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip toplanacağı zaman. * Mc: Büyük belâ. * Fazla sıkıntı. (Bak: Haşr)(Yevm ve sene vesâire gibi her nevde bir kıyamet-i mükerrere vardır. Ve keza beşerdeki istidad kıyamete bir remizdir. İ.İ.)(Mevt-i dünyanın vuku bulmasıdır. Şu mes'eleye delil: Bütün Edyan-ı Semâviyyenin icmâıdır ve bütün fıtrat-ı selimenin şehadetidir ve şu kâinatın bütün tahavvülât ve tebeddülât ve tagayyürâtının işaretidir. Hem a

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • kıyamet — is., din b., Ar. ḳiyāmet 1) Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet günü, mahşer günü 2) mec. Gürültülü karışıklık, gürültü patırtı Bağırma, çağırma, kıyamet,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıyamet — (A.) [ ﺖﻡﺎﻴﻗ ] 1. mahşer günü. 2. gürültü patırtı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • kıyamet günü — is., din b. Kıyamet Memlekette, hemen herkes, kıyamet gününün gelip çattığına hükmetmiş ve akıbetten ümit kesmiş görünüyordu. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıyamet kopmak — 1) kıyamet günü gelmek 2) mec. bir yerde çok gürültü ve telaş olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıyamet mi kopar? — ne olur, ne çıkar, ne önemi var anlamında kullanılan bir söz Asker az olmakla kıyamet mi kopar? N. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıyamet alameti — is. 1) Kıyametin kopacağını önceden gösteren belirti 2) mec. İçinde yaşanılan durumu beğenmeyenlerin kullandığı bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıyamet gibi (veya kadar) — pek çok …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KIYAMET SURESİ — Kur an ı Kerim in 75. Suresi olup Lâ Uksimu Suresi de denir. Mekkidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kızılca kıyamet — is. Aşırı bir biçimde gürültülü çekişme, kavga, kızıl kıyamet Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller kızılca kıyamet kopmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kızıl kıyamet — is. Kızılca kıyamet …   Çağatay Osmanlı Sözlük